Ogłoszenie dla rodziców

megafon

1. W ramach współpracy z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chmielniku utworzone zostały w szkole Punkty Konsultacyjne, w których raz w miesiącu  w godz. od 8.00 do 12.00 pełnią dyżury specjaliści.

  • W starym budynku Szkoły Podstawowej pełnią dyżury:
    psycholog Pani Halina Żakowska
    logopeda Pani Dorota Stojanowska (najbliższy dyżur- 5 luty 2018r. )
  • W budynku byłego Gimnazjum pełni dyżur psycholog Magda Pakosińska (najbliższy dyżur 12 marca 2018r.)

Specjaliści podczas dyżurów udzielają porad:  rodzicom, uczniom, nauczycielom.

Terminy  ich  dyżurów znajdują się na stronie internetowej Poradni oraz u pedagogów szkolnych naszej szkoły.

2. Od 1 lutego 2018r. Pani Agnieszka Knez jako logopeda będzie pracowała 3 dni w tygodniu w szkole tj. pon., wt., czw. w godz. od 8.00 do 14.00.