Rekrutacja

Drodzy Rodzice!

Zapraszam do zapoznania się z zasadami i dokumentami rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Daleszycach.

Dokumenty rekrutacyjne:

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce.
Terminy Rekrutacji.
Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017.

I. Składanie wniosków wraz z załącznikami 01 – 31 marca 2016 r.
II. Rozpatrywanie wniosków przez Komisję w celu sporządzenia listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych        01 – 08 kwietnia 2016 r.
III. Rozpatrywanie wniosków przez Komisję Rekrutacyjną, w celu sporządzenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych    08 – 15 kwietnia 2016 r
IV.    Podanie do publicznej wiadomości – na tablicy ogłoszeń, listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki     15 kwietnia 2016r.
V. Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosków do dyrektora o wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata    15-22 kwietnia 2016 r.
VI. Termin sporządzenia przez dyrektora pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do 27 kwietnia 2015 r.
VII. Składanie przez rodziców  odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola lub dyrektora szkoły podstawowej do 05 maja 2016 r.
VIII.    Rozpatrywanie przez dyrektora złożonych odwołań i udzielenie rodzicom  pisemnej odpowiedzi do 12 maja 2016 r.
IX. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami, rozpoczęcie naboru uzupełniającego   12 -17 maja 2016 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>