Rada Rodziców SP

Rodzice nie tylko wspierają nas finansowo, ale także uczestniczą w opracowywaniu dokumentów szkolnych, są obecni podczas uroczystości szkolnych i całym sercem włączają się w życie placówki, za co gorąco Im dziękujemy.

_______________________________________________________________

RADA RODZICÓW W LATACH 2015/2016

ZARZĄD

Przewodnicząca: Mochocka Maria
Zastępca: Krzywicka Bernadeta
Sekretarz: Dominika Łosak
Skarbnik: Wioletta Skrzyniarz

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący: Ireneusz Kwiatek
Zastępca przewodniczącego: Katarzyna Dziurska
Członek: Anna Błaszczyk

CZŁONKOWIE:

…..

_______________________________________________________________

RADA RODZICÓW W LATACH 2014/2015
ZARZĄD Przewodnicząca: Mochocka Maria
Zastępca: Krzywicka Bernadeta
Sekretarz/Skarbnik: Katarzyna Szpakowska

KOMISJA REWIZYJNA: Przewodniczący: Beata Michalczyk
Członkowie: Hanna Duda, Wioletta Ungier

CZŁONKOWIE: Karolina Łosak
Monika Kaniszewska
Agnieszka Gemzik
Emilia Kalisz
Aneta Maciejewska
Grzegorz Wąś
Aneta Toboła
Sylwia Otawska
Elżbieta Łosak
Anna Gregulska
______________________________________________________________

RADA RODZICÓW W LATACH 2013/2014

ZARZĄD Przewodnicząca:
Zastępca:
Sekretarz/Skarbnik: Mochocka Maria
Krzywicka Bernadeta
Katarzyna Szpakowska

KOMISJA REWIZYJNA: Przewodniczący:
Członkowie: Beata Michalczyk
Hanna Duda
Wioletta Ungier

CZŁONKOWIE:

Karolina Łosak
Monika Kaniszewska
Agnieszka Gemzik
Emilia Kalisz
Aneta Maciejewska
Grzegorz Wąś
Aneta Toboła
Sylwia Otawska
Elżbieta Łosak
Anna Gregulska

_______________________________________________________________

RADA RODZICÓW W LATACH 2012/2013

ZARZĄD Przewodnicząca: Mochocka Maria
Zastępca: Gregulska Anna
Skarbnik: Bernadeta Krzywicka

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący: Kosakiewicz Rafał
Członkowie:
Król Sylwia
Bandura Aldona

CZŁONKOWIE:

Mateusz Swierczyński
Anna Jaworska
Anna Otawska
Ewa Ozga
Ewa Zdanowska
Monika Baćkowska Barchan
Kamila Florecka
Beata Jaroń
Waldemar Dębczyński
Renata Godek
Anna Tarłowska
Iwona Duda
Edyta Krzywicka
Lucyna Krzyżanowska
_______________________________________________________________

RADA RODZICÓW W LATACH 2011/2012

ZARZĄD Przewodnicząca: Mochocka Maria
Zastępca: Bernata Krzywicka
Skarbnik: Monika Barchan

KOMISJA REWIZYJNA: Przewodniczący: Rafał Kosakiewicz
Członkowie:
Iwona Duda
Teresa Parkita

CZŁONKOWIE: Anna Kraińska
Karolina Rączka
Dorota Powałek
Beata Jaroń
Jowita Krzywicka
Sylwia Szypiłko
Małgorzata Kułaga
Aldona Bandura
Edyta Krzywicka
Sylwia Król
Urszula Powałek
Edyta Zemsta
Anna Tarłowska
Anna Chlewicka
_______________________________________________________________

RADA RODZICÓW W LATACH 2010/2011

ZARZĄD Przewodnicząca: Mochocka Maria
Zastępca: Bernadeta Krzywicka
Skarbnik: Katarzyna Szpakowska

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodnicząca: Edyta Krzywicka
Członkowie: Anna Tarłowska, Wioletta Duda

CZŁONKOWIE: Małgorzata Guz
Iwona Duda
Wioletta Skrzyniarz
Ewa Wójcik
Renata Godek
Lucyna Krzyżanowska
Edyta Rubak
Monika Sulej
Elżbieta Iwan
Dorota Klimek
Anna Klimek
Ewa Zwierzyńska
Edyta Rzadkowska
_____________________________________________________________

RADA RODZICÓW W LATACH 2009/2010

ZARZĄD Przewodnicząca: Mochocka Maria
Zastępca: Gregulska Anna
Skarbnik:

Renata Godek
KOMISJA REWIZYJNA: Przewodnicząca:
Członkowie: Krzywicka Bernadetta
Katarzyna Szpakowska
Anna Tarłowska

CZŁONKOWIE:

Anna Oszczepalska
Grażyna Łebek
Renata Stąpór
Iwona Duda
Krystyna Piątek
Beata Ungier
Marzena Rospara
Edyta Zemsta
Karina Kanclerz
Kamila Tarłowska
Małgorzata Kułaga
Anna Bęben
Dorota Kozłowska
Justyna Kozub
______________________________________________________________

RADA RODZICÓW W LATACH 2008/2009

ZARZĄD

Przewodnicząca: Mochocka Maria
Zastępca: Kisiel Grzegorz
Sekretarz: Gregulska Anna
Skarbnik: Anna Rzepecka

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodnicząca: Jolanta Stęplewska
Członkowie:
Maria Jaroń
Bernadeta Krzywicka

CZŁONKOWIE:

Anna Jaworska
Renata Godek
Anna Tarłowska
Renata Paluch
Edyta Rubak
Marzena Łosak
Aldona Bandura
Dorota Jaworska
Wioletta Duda
Edyta Rzadkowska
Ewa Kozłowska
Barbara Frąk
Iwona Wolska
_______________________________________________________________

RADA RODZICÓW W LATACH 2007/2008
ZARZĄD Przewodnicząca: Mochocka Mochocka
Sekretarz: Kisiel Grzegorz
Skarbnik: Gregulska Anna
Członek: Rzepecka Anna

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodnicząca: Stęplewska Jolanta
Członkowie:
Jaroń Maria
Krzywicka Bernadetta

CZŁONKOWIE:

Janina Wojciechowska
Teresa Golmento
Dorota Klimek
Edyta Krzywsicka
Renata Rychel
Agnieszka Jaroń
Aldona Bandura
Aneta Podgórska
Anna Tarłowska
Aneta Kołomańska

_______________________________________________________________

RADA RODZICÓW W LATACH 2004/2007

ZARZĄD

Przewodnicząca: Agnieszka Michalska
Sekretarz: Marzena Łosak
Skarbnik: Barbara Oszczepalska
Członek: Sabina Smołuch

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodnicząca: Maria Mochocka
Członkowie:
Danuta Guz
Cedro Anna