Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego

WYBORY DO RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W DALESZYCACH
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

ZARZĄD RADY RODZICÓW

1. przewodniczący RR – Kłosowicz Tomasz
2. za-ca przewodniczącego- Kalisz Emilia
3. sekretarz – Golmento Monika
4. skarbnik – Toporek Magdalena
pozostali  członkowie Rady Rodziców (bez pełnienia funkcji): Baran Agnieszka, Sutowicz Paulina, Skowrońska Monika.

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW,

1. przewodniczący  KR – Wojciechowska Małgorzata
2. za-ca przewodniczącego – Skrzyniarz Wioleta
3. członek  komisji rewizyjnej – Zbróg Justyna