Umiem pływać

Projekt powszechnej nauki pływania – Umiem Pływać

Nasza szkoła realizuje program „ Umiem pływać”, przy współpracy
z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Kielcach. Trwa on od marca do czerwca 2016 roku. Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, korygowanie wad postawy, jak też możliwość rozwijania i podnoszenie sprawności fizycznej. Uczestnictwo w programie wpłynie także na zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Należy podkreślić, że dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.
ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMU
Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.
•upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
•nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
•profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
•zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
•efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
•wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
•edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.
Zajęcia nauki pływania to dla dzieci nie tylko możliwość samej nauki pływania, zapoznania się z zasadami zachowania bezpieczeństwa na akwenach wodnych ale również alternatywa spędzenia miło czasu pozaszkolnego ze swoimi rówieśnikami w sportowej zabawie i rywalizacji. Każde dziecko po ukończeniu zajęć otrzyma pamiątkowy certyfikat ukończenia nauki pływania w 2016 roku.

20160412_152811 20160412_153109 20160412_153130 20160412_153222 20160412_153826 20160413_151459 20160413_154634 20160419_151315 20160419_154936 20160419_154938

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>