Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 2015/2016SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PŁK. MARIANA SOŁTYSIAKA „BARABASZA” W DALESZYCACH
Nazwisko i imię prowadzącego

Nazwa zajęć

Godziny realizacji Miejsce realizacji
Baćkowska Magdalena Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu VIa Środa 14.10 – 14.55 Sala 33
Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu VIb Środa 13.20 – 14.05 Sala 45
Baran Agnieszka Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu VIa Środa 13.20 – 14.05 Sala 33
Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu VIc Środa 14.10   – 14.55 Sala 33
Bernecki Wojciech Zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne Poniedziałek 13.20 – 14.05 Sala 31
Poniedziałek 14.05 – 14.50 Sala 31
Bojek Diana Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu VIa Piątek 12.30 – 13.15 Sala 45
Zajęcia dyd. – wyr. w klasie V Wtorek 13.20 – 14.05 Sala 42
Dula Agnieszka Zajęcia rozwijające zainteresowania humanistyczne VIabc Poniedziałek 13.20 – 14.05 Sala 38
Zajęcia dyd. – wyr. z j. polskiego w klasie IVab. Piątek 12.30 – 13.15 Sala 38
Fortuńska Elżbieta Zajęcia rozwijające zainteresowania Poniedziałek 9.40 – 10.25 Zaplecze 18
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z edukacji polonistycznej i matematycznej Poniedziałek 10.30 – 11.15 Zaplecze 18
Gil Urszula Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z edukacji polonistycznej i matematycznej Czwartek 8.00 – 845 Sala 37
Zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne Piątek 8.00 – 8.45 Sala 37
Golmento Agnieszka Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu VIb Piątek 12.30 – 13.15 Sala 33
Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu VIc Wtorek 14.10 – 14.55 Sala 38
Gołuchowska Aneta Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z edukacji polonistycznej i matematycznej Środa 12.30 – 13.15 Sala 7
Zajęcia rozwijające zainteresowania Czwartek 12.30 – 13.15 Sala 7
Górska Halina Zajęcia rozwijające uzdolnienia muzyczne Piątek 12.30 – 14.05 Sala 33
Guz Anna Zajęcia rozwijające zainteresowania Piątek 9.40 – 10.25 Zaplecze 18
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z edukacji polonistycznej i matematycznej Środa 10.30 – 11.15 Sala 3
Hunek Agata Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu VIb Wtorek   14.10 – 14.55 Sala 34
Zajęcia dyd. – wyr. z matematyki kl. IVab Poniedziałek 12.30 – 13.15 Sala 42
Karyś Henryka Zajęcia rozwijające zainteresowania biblijne  Poniedziałek 14.10 – 14.55 Sala 30
Wtorek 14.10 – 14.55 Sala 30
Kiślak Jowita Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z edukacji polonistycznej i matematycznej Wtorek 8.00 – 8.45 Sala 46
Zajęcia rozwijające zainteresowania Środa 8.00 – 8.45 Sala 46
Klimczak Ewa Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne Środa 7.45 – 8.45 Sala 3
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne Wtorek 11.30 – 12.30 Sala 3
Maciejewska Agnieszka Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z edukacji polonistycznej i matematycznej Piątek 8.00 – 8.45 Sala 22
Zajęcia rozwijające zainteresowania Czwartek 12.30 – 13.15 Sala 22
Michalczyk Danuta Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z edukacji polonistycznej i matematycznej Środa 12.30 – 13.15 Sala 3
Zajęcia rozwijające zainteresowania Czwartek 10.30 – 11.15 Sala 3
Naszydłowska Jolanta Zajęcia sportowe UKS Rekord Wtorek 13.20 – 14.55 Hala MGOK
Pacierz Barbara Zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności przyrodnicze Środa 14.10 – 14.55 Sala 34
Czwartek 13.20 -14.05 Sala 34
Pietruch Małgorzata Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z edukacji polonistycznej i matematycznej Środa 10.30 – 11.15 Sala 3
Zajęcia rozwijające zainteresowania Piątek 9.40 – 10.25 świetlica
Rutkowska Wanda Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z edukacji polonistycznej i matematycznej Poniedziałek 12.30 – 13.15 Sala 3
Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne Wtorek 10.30 – 11.15 Sala 3
Sadrak Marianna Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z edukacji polonistycznej i matematycznej Poniedziałek 10.30 – 11.15 sala z. 18
Zajęcia rozwijające zainteresowania Poniedziałek 11.30 – 12.15 Sala 3
Sójka Barbara Zajęcia rozwijające zainteresowania z j. angielskiego IIIb Poniedziałek 10.30 – 11.15 Sala 3
Zajęcia rozwijające zainteresowania z j. angielskiego IIIc Wtorek 8.00 – 8.45 Sala 37
Stępień Ewa Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu VIc Piątek 12.30 – 13.15 Sala 34
Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka angielskiego kl. Vab Poniedziałek 14.10 – 14.55 Sala 45
Ściegienny Joanna Zajęcia rozwijające zainteresowania Czwartek 8.00 -10.00 Sala 3
Wiącek Grzegorz Zajęcia sportowe UKS Rekord Czwartek 13.20 – 14.55 Hala MGOK
Zwierzyńska Agnieszka Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z edukacji polonistycznej i matematycznej Poniedziałek 8.00 – 8.45 Sala 30
Zajęcia rozwijające zainteresowania Czwartek 8.00 – 8.45 Sala 30