Drużyna harcerska

GROMADA ZUCHOWA I DRUŻYNA HARCERSKA W SZKOLE
Istnienie gromady zuchowej i drużyny harcerskiej w naszej szkole ma wieloletnią tradycję.
Gromada i drużyna działają w oparciu o Statut i Program Wychowawczy Związku Harcerstwa Polskiego, zgodnie z zasadami,celami i metodą wprowadzonymi przez założyciela skautingu Roberta Baden-Powella i rozwiniętymi przez Andrzeja Małkowskiego.
Na czele 69 Gromady Zuchowej „Wesołe Ekoludki” stoi drużynowa Jowita Kiślak. Gromada działa w formie zabawowej i skupia grupę uczniów klas 1-3.
16 Drużyna Harcerska im.Oddziału Partyzanckiego AK „WYBRANIECCY” działa realizując zadania Kwatery Głównej, Chorągwi, Hufca i własne. Harcerze rekrutują się z klas 4-6. Członkiem ZHP może zostać każdy, kto wyrazi wolę przynależności do drużyny, poznaje Prawo Harcerskie i stara się go przestrzegać, aby zasłużyć na złożenie przyrzeczenia i otrzymanie krzyża harcerskiego. Drużyną opiekują się: phm. Lucyna Kosmala, dh.Halina Górska, dh. Barbara Sójka. Harcerze noszą regulaminowe mundury, na których stopniowo przybywa oznaczeń zdobytych sprawności, stopni,pełnionych funkcji, zaliczonych zlotów, rajdów, biwaków itp.
Zbiórki zastępów odbywają się raz w tygodniu, a zbiórki drużyny raz w miesiącu lub wg zapotrzebowania. Zbiórki, zloty, rajdy, biwaki wzbogacone grami i obrzędami harcerskimi pozwalają nauczyć się pionierki obozowej, samarytanki, terenoznawstwa, szyfrów i pląsów harcerskich. Drużyna reprezentuje szkołę i hufiec podczas uroczystości i świąt państwowych oraz imprez lokalnych. Harcerze pełnią warty w miejscach pamięci narodowej i dbają o nie.
Grupa harcerzy tworzy zespół wokalny „Wybranieccy”, który swoim śpiewem uświetnia wiele imprez szkolnych i lokalnych, bierze udział w konkursach zdobywając nagrody i wyróżnienia. Zespołem kieruje druhna Halina.
Wychodząc naprzeciw pragnieniom dzieci i rodziców, drużyna zdobyła imię Oddziału Partyzanckiego AK „WYBRANIECCY”, którymi dowodził patron naszej szkoły-płk M.Sołtysiak „Barabasz”. Wraz z nazwą drużyna otrzymała proporzec. Jest on dumą harcerzy i wielu z nich marzy, aby nosić go i prezentować w czasie uroczystości harcerskich, szkolnych, lokalnych oraz państwowych. Aby zasłużyć na miano chorążego proporca trzeba być wzorowym harcerzem–dobrym przykładem dla innych.
Zasady harcerskiego wychowania to służba, braterstwo, praca nad sobą. Wartości wychowawcze ZHP zawarte są w Obietnicy i Prawie Zucha, Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim oraz Zobowiązaniu Instruktorskim. Harcerstwo kształtuje postawy patriotyczne, realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej, prowadzi działania na rzecz wyrównywania szans zapobiegając wykluczeniu społecznemu, resocjalizacji dzieci i młodzieży nieprzystosowanych społecznie.
Celem drużyny jest prowadzenie całorocznej działalności wychowawczej, edukacyjnej i oświatowej za pomocą harcerskiej metody wychowawczej. Harcerską postawę kształtuje radość i pogoda ducha, prawdomówność, niesienie pomocy innym, braterstwo, patriotyzm, sprawiedliwość, samorządność, tolerancja w trakcie harców, zabaw,przygód, pracy. Są to cechy, które w dorosłym życiu pomogą zostać dobrym człowiekiem.