Samorząd Uczniowski

29 września 2017r. w Szkole Podstawowej im. płk. M. Sołtysiaka „Barabsza” odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Kandydowało sześcioro uczniów (4 osoby na przewodniczącego z klas gimnazjalnych II – III oraz dwie osoby na zastępcę klas IV – VII). Do głosowania uprawnieni byli wszyscy uczniowie gimnazjum z klas IV – VII (287 uczniów) oraz klas gimnazjalnych II – III (223 uczniów).

W wyborach ogółem oddano:

na przewodniczącego z klas gimnazjalnych 438 głosów, w tym:

– 426 głosów ważnych,

– 12 głosy nieważne.

na zastępcę z klas IV – VII 438 głosów. w tym:

– 426 głosów ważnych,

– 12 głosy nieważne

 

na przewodniczącego z klas gimnazjalnych

  • L. p.

    Nazwisko i imię kandydata

    Liczba oddanych głosów

    Wołowiec Wojciech

    155

    Kozub Amelia

    141

    Pacierz Gabriela

    72

    Soczomski Bartłomiej

    58

na zastępcę z klas IV – VII

    • L. p.

      Nazwisko i imię kandydata

      Liczba oddanych głosów

      Powałek Piotr

      331

      Prusaczek Gabriel

      95

     

W wyniku wyborów na rok szkolny 2017/2018 powołano Samorząd Uczniowski w składzie:

  • Wołowiec Wojciech – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
  • Kozub Amelia – zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
  • Powałek Piotr – zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego z klas IV – VII.