OTWARTA FIRMA

otwartafirma

21 listopada 2016r.

ZSP Daleszyce Najaktywniejszą Szkołą w ramach programu Otwarta Firma

 

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu na Najaktywniejszą Szkołę w ramach programu Otwarta firma jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Udział w Konkursie daje nauczycielom okazję do zweryfikowania swoich osiągnięć, doświadczeń i umiejętności podczas realizacji programu z osiągnięciami kolegów z innych szkół z terenu całej Polski. Konkurs na najaktywniejszą szkolę VIII edycji programu OTWARTA FIRMA został rozstrzygnięty! Zespół Szkolno – Przedszkolny w Daleszycach kolejny raz znalazł się wśród laureatów. Zostaliśmy wyróżnieni statuetką  i znaleźliśmy się w gronie dziesięciu najaktywniejszych szkół podstawowych w Polsce. Warto podkreślić, że w tej edycji wzięły udział 553 szkoły. Koordynatorkami działań w ramach programu była Elżbieta Fortuńska i Anna Guz – nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej.