Świetlica

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, poczucia bezpieczeństwa oraz stworzenie warunków do rekreacji i pracy własnej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
Świetlica szkolna w Zespole Szkolno- Przedszkolnym zaprasza dzieci codziennie
w godzinach 6.30-16:00. Na opiekę i mile spędzanie czasu przed lekcjami i po lekcjach mogą liczyć uczniowie klas 1-4, uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym a także uczniowie oczekujący na zajęcia dodatkowe. Świetlica zapewnia opiekę dzieciom z oddziałów pięciolatków w godzinach 13:00- 16:00. Zasady funkcjonowania świetlicy określa REGULAMIN ŚWIETLICY. Aby moc uczęszczać do świetlicy Rodzic zobowiązany jest wypełnić WNIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY (do pobrania ze strony internetowej).

Zajęcia w świetlicy obejmują następujące działania:

 • plastyczne,
 • czytelnicze (kącik czytelniczy),
 • żywego słowa,
 • zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania,
 • zajęcia muzyczne: słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy
  ze śpiewem, zabawy rytmiczne,
 • zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zabawy
  w grupach,
 • zajęcia szachowe,
 • realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej.

Dzieci chętnie korzystają z gier planszowych, aktywnie pomagają w dekorowaniu gazetek świetlicowych. Uczniowie mają możliwość skorzystania z pomocy nauczycieli przy odrabianiu zadań domowych. Nauczyciele bardzo dbają o to aby dzieci na świetlicy czuły się bezpiecznie. W bieżącym roku szkolnym w świetlicy nad uczniami czuwają nauczyciele: Joanna Ściegienny, Jowita Kiślak, Sylwia Arabasz.

Świetlica szkolna pełni również rolę stołówki szkolnej w następujących godzinach:

9:00-10:00 śniadanie dla dzieci z oddziałów 0 i pięciolatków
11:00-13:00- obiad dla uczniów klas I-VI i dla dzieci z dwóch oddziałów pięciolatków.
14:00- podwieczorek- dzieci pięcioletnie i sześcioletnie.

Wniosek o zgłoszenie  dziecka do świetlicy szkolnej