Biblioteka

Biblioteka szkolna zaprasza

Czas pracy biblioteki i czytelni:

Poniedziałek  8.00 – 12.00 w budynku Gimnazjum
Wtorek  8.00 – 12.00 w budynku Gimnazjum
 Środa  8.00 – 12.00 w budynku szkoły podstawowej
 Czwartek  8.00 – 12.00 w budynku szkoły podstawowej
 Piątek  8.00 – 12.00 w budynku szkoły podstawowej
                     mgr Jolanta Rusak
MINOLTA DIGITAL CAMERAMINOLTA DIGITAL CAMERASONY DSC MINOLTA DIGITAL CAMERA
MINOLTA DIGITAL CAMERA
SONY DSC
SONY DSC
MŁODZI ODKRYWCY

Biblioteka szkolna istnieje tak długo jak sama szkoła. Jest nierozerwalnie związana z działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły. Przez wiele lat biblioteka zajmowała jedno pomieszczenie obok świetlicy. Ze względu na ciasnotę lokalową, czytelnicy nie mieli dostępu do półek. Wypożyczanie odbywało się przez okienko na świetlicy (dawno temu) następnie okienko w drzwiach (jeszcze nie tak dawno). Nie było również możliwości urządzenia jakiejkolwiek czytelni.

W styczniu 2006 biblioteka powiększyła się o dodatkową salę. Dzięki temu zostało stworzone Szkolne Centrum Informacyjne i Multimedialne (SCIM). Została również przeprowadzona reorganizacja zbiorów bibliotecznych.
W związku z powiększeniem biblioteki o czytelnię multimedialną, część zbiorów zmieniła swe miejsce. Zbiory zostały tak uporządkowane, aby ułatwić czytelnikom korzystanie z nich. Wydzielone zostały nowe działy. Powiększenie lokalu biblioteki pomogło rozwiązać problem ciasnych przejść między regałami. Czytelnicy z zadowoleniem przyjęli wolny dostęp do półek oraz możliwość skorzystania z czytelni.
W 2017 roku w związku z reformą oświaty i połączeniem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w ramach jednego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego biblioteka szkolna objęła swoim zasięgiem również uczniów Gimnazjum. Biblioteka powiększyła się o pomieszczenie w budynku Gimnazjum oraz zbiór książek dedykowanych starszym uczniom. Uczniowie mogą korzystać z księgozbioru w obydwu budynkach. Dyżury bibliotekarza są przedstawione powyżej.
Obecnie do dyspozycji uczniów zorganizowane zostały dodatkowe miejsca do czytania w postaci foteli, poduch i siedzisk ukrytych w przytulnych zakątkach między regałami w budynku Szkoły Podstawowej. Dzieci i młodzież z przyjemnością spędzają czas w zaciszu biblioteki, zatopione w lekturze ulubionych książek.
Warto również zauważyć ogromne zainteresowanie komputerami dostępnymi w czytelni. Zostały one otrzymane w ramach 3 projektów współfinansowanych przez Unię Europejską:
– 2005r – „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” – realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
– 2007r – „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” – realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
– 2013 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Daleszyce” – realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Obecnie jest to 8 stanowisk wyposażonych w sprzęt wysokiej klasy, z dostępem do Internetu. Uczniowie posługują się nimi samodzielnie wykorzystując umiejętności nabyte w czasie nauki. Służą im one do wyszukiwania wiadomości, nauki, korespondowania, rozrywki. Od 25 stycznia 2006r., czyli od momentu uruchomienia czytelni multimedialnej z komputerów skorzystało bardzo wielu użytkowników. W czytelni odbywają się również zajęcia prowadzone przez nauczycieli z uczniami klas 1-4, zajęcia indywidualne, kółka zainteresowań. Mają one na celu zaznajamianie uczniów z możliwościami, jakie daje praca z komputerem.
W roku 2005 został zakupiony program komputerowy do prowadzenia biblioteki szkolnej. W lutym 2011 rozpoczęliśmy wdrażanie obsługi czytelników przy pomocy tego programu. Pomaga on usprawnić pracę biblioteki. Na główne funkcje systemu składają się:
• obsługa czytelników,
• gromadzenie, opracowywanie oraz selekcja zbiorów,
• informacja biblioteczna,
• obsługa wydruków,
• archiwizacja i odtwarzanie danych.
W 2015 r. szkoła otrzymała dotację w ramach rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”. W związku z tym zaplanowane zostało szereg działań mających na celu rozwijanie czytelnictwa dzieci i młodzieży. Były to m.in.: projekty edukacyjne, imprezy promujące czytelnictwo, wystawy, wzbogacenie księgozbioru. Prowadzone były również konsultacje wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, mające na celu wybór książek najbardziej odpowiadających potrzebom młodych czytelników. Zakupione w grudniu 2015r książki ucieszyły młodych czytelników.
W 2017r. Zespół Szkolno – Przedszkolny otrzymał wsparcie finansowe w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na zakup książek do biblioteki szkolnej:
– Szkoła Podstawowa otrzymała 15000zł – zakupione zostało 785 książek na kwotę 14999,82zł
– Gimnazjum otrzymało 15000zł – zakupione zostało przez p.K.Szczepaniak 400 książek na pełną kwotę.

W związku z tym w 1 semestrze bieżącego roku szkolnego 2017/18 zostały zrealizowane działania:

  1. Zakupiono książki na potrzeby biblioteki w oparciu o konsultacje z uczniami, rodzicami, nauczycielami oraz Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Daleszycach
  2. Zostały zorganizowane w ciągu 1 semestru bieżącego roku szkolnego 2 wydarzenia promujące czytelnictwo z udziałem uczniów:
    – Współorganizowanie balu z okazji Dnia Bajkowych Przebierańców (Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek) – (30,11,2017)
    – Mikołajki z „Mikołajkiem” – czytanie w bibliotece fragmentów książek o Mikołajku – Sempe i Goscinny (6,12,2017).
  1. Tematyka wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży została uwzględniona podczas zorganizowanego przez szkołę spotkania z rodzicami;
  2. Są zrealizowane projekty edukacyjne w każdym oddziale w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;
  3. Została dostosowana organizacja pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich;
  4. Zostały uwzględnione potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

Do końca lutego zostało wpisanych do księgozbioru 496 książek w Szkole Podstawowej i 165 książek w Gimnazjum czyli dopiero połowa. Pozostałe książki będą wpisywane sukcesywnie i udostępniane czytelnikom.
Od 2014r. biblioteka zajmuje się również wypożyczaniem darmowych podręczników dla uczniów:
– w bieżącym roku szkolnym 2017/18 – uczniowie Szkoły Podstawowej wypożyczyli 5581 podręczników i 3204 ćwiczeń czyli w sumie 457 kompletów. Odbyło się to przy wydatnej pomocy nauczycieli świetlicy oraz wychowawców klas.

Struktura księgozbioru

W bibliotece szkolnej każdy może znaleźć coś interesującego dla siebie:

– Bw – bajeczki, wierszyki, opowiadania dla dzieci z klas 1-3
– B – baśnie, legendy, podania
– H – powieści i opowiadania historyczne
– Ob – powieści i opowiadania obyczajowe, w tym książki dla młodzieży
– P – powieści i opowiadania przygodowe, podróżnicze
– Prz – powieści i opowiadania przyrodnicze
– Pd – poezja, dramat
– lektury szkolne
– książki popularnonaukowe dotyczące różnych dziedzin życia, np.: matematyki, biologii, religii, informatyki, sportu, majsterkowania, sztuki itp.
– księgozbiór podręczny – do korzystania na terenie szkoły: encyklopedie, słowniki, atlasy, albumy.