Biblioteka

Biblioteka szkolna zaprasza

Czas pracy biblioteki i czytelni:

Poniedziałek  8.00 – 15.00
 Wtorek  8.00 – 15.00
 Środa  8.00 – 14.00
 Czwartek  8.00 – 14.00
 Piątek  8.00 – 14.00
 mgr Teresa Rzepecka      mgr Jolanta Rusak
MINOLTA DIGITAL CAMERAMINOLTA DIGITAL CAMERASONY DSC MINOLTA DIGITAL CAMERA
MINOLTA DIGITAL CAMERA
SONY DSC
SONY DSC
MŁODZI ODKRYWCY

Biblioteka szkolna istnieje tak długo jak sama szkoła. Jest nierozerwalnie związana z działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły. Przez wiele lat biblioteka zajmowała jedno pomieszczenie obok świetlicy. Ze względu na ciasnotę lokalową, czytelnicy nie mieli dostępu do półek. Wypożyczanie odbywało się przez okienko na świetlicy (dawno temu) następnie okienko w drzwiach (jeszcze nie tak dawno). Nie było również możliwości urządzenia jakiejkolwiek czytelni.
W styczniu 2006 biblioteka powiększyła się o dodatkową salę. Dzięki temu zostało stworzone Szkolne Centrum Informacyjne i Multimedialne (SCIM). Została również przeprowadzona reorganizacja zbiorów bibliotecznych.
W związku z powiększeniem biblioteki o czytelnię multimedialną, część zbiorów zmieniła swe miejsce. Zbiory zostały tak uporządkowane, aby ułatwić czytelnikom korzystanie z nich. Wydzielone zostały nowe działy. Powiększenie lokalu biblioteki pomogło rozwiązać problem ciasnych przejść między regałami. Czytelnicy z zadowoleniem przyjęli wolny dostęp do półek oraz możliwość skorzystania z czytelni.
Obecnie do dyspozycji uczniów zorganizowane zostały dodatkowe miejsca do czytania w postaci foteli, poduch i siedzisk ukrytych w przytulnych zakątkach między regałami. Dzieci i młodzież z przyjemnością spędzają czas w zaciszu biblioteki, zatopione w lekturze ulubionych książek.
Warto również zauważyć ogromne zainteresowanie komputerami dostępnymi w czytelni. Zostały one otrzymane w ramach 3 projektów współfinansowanych przez Unię Europejską:
– 2005r – „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” – realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
– 2007r – „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” – realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
– 2013 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Daleszyce” – realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Obecnie jest to 8 stanowisk wyposażonych w sprzęt wysokiej klasy, z dostępem do Internetu. Uczniowie posługują się nimi samodzielnie wykorzystując umiejętności nabyte w czasie nauki. Służą im one do wyszukiwania wiadomości, nauki, korespondowania, rozrywki. Od 25 stycznia 2006r., czyli od momentu uruchomienia czytelni multimedialnej z komputerów skorzystało bardzo wielu użytkowników. W czytelni odbywają się również zajęcia prowadzone przez nauczycieli z uczniami klas 1-6, zajęcia indywidualne, kółka zainteresowań. Mają one na celu zaznajamianie uczniów z możliwościami, jakie daje praca z komputerem.
W roku 2005 został zakupiony program komputerowy do prowadzenia biblioteki szkolnej. W lutym 2011 rozpoczęliśmy wdrażanie obsługi czytelników przy pomocy tego programu. Pomaga on usprawnić pracę biblioteki. Na główne funkcje systemu składają się:
• obsługa czytelników,
• gromadzenie, opracowywanie oraz selekcja zbiorów,
• informacja biblioteczna,
• obsługa wydruków,
• archiwizacja i odtwarzanie danych.
W 2015 r. szkoła otrzymała dotację w ramach rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”. W związku z tym zaplanowane zostało szereg działań mających na celu rozwijanie czytelnictwa dzieci i młodzieży. Będą to m.in.: projekty edukacyjne, imprezy promujące czytelnictwo, wystawy, wzbogacenie księgozbioru. Prowadzone były również konsultacje wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, mające na celu wybór książek najbardziej odpowiadających potrzebom młodych czytelników. Zakupione w grudniu książki ucieszyły młodych czytelników.
Od 2014r. biblioteka zajmuje się również wypożyczaniem darmowych podręczników dla uczniów:
– w 2014r – uczniowie klas pierwszych – wypożyczyli 99 kompletów podręczników i ćwiczeń
– w 2015r – uczniowie klas pierwszych – wypożyczyli 84 kompletów podręczników i ćwiczeń
– uczniowie klas drugich – wypożyczyli 102 kompletów podręczników i ćwiczeń
– uczniowie klas czwartych – wypożyczyli 53 kompletów podręczników i ćwiczeń

Struktura księgozbioru

W bibliotece szkolnej każdy może znaleźć coś interesującego dla siebie:

– Bw – bajeczki, wierszyki, opowiadania dla dzieci z klas 1-3
– B – baśnie, legendy, podania
– H – powieści i opowiadania historyczne
– Ob – powieści i opowiadania obyczajowe, w tym książki dla młodzieży
– P – powieści i opowiadania przygodowe, podróżnicze
– Prz – powieści i opowiadania przyrodnicze
– Pd – poezja, dramat
– lektury szkolne
– książki popularnonaukowe dotyczące różnych dziedzin życia, np.: matematyki, biologii, religii, informatyki, sportu, majsterkowania, sztuki itp.
– księgozbiór podręczny – do korzystania na terenie szkoły: encyklopedie, słowniki, atlasy, albumy.