Dokumenty przedszkolne

pdf Statut Samorządowego Przedszkola w Daleszycach

pdf Oświadczenia i upoważnienia

pdf Regulamin przedszkola

pdf Zasady odpłatności za przedszkole