Międzyszkolny Projekt Edukacyjny Szkół im. Bohaterów Armii Krajowej

Statut stowarzyszenia AK
komunikat stowarzyszenia AK

Powstanie Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Szkół im. Bohaterów Armii Krajowej zostało powołane w czerwcu 2003 roku z inicjatywy dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 w Kielcach Pana Artura Staniszewskiego. Siedzibą Stowarzyszenia jest właśnie ta szkoła przy ul. Bolesława Chrobrego 105, nosząca imię Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka”.

Do Stowarzyszenia mogą należeć wszystkie szkoły, które noszą imiona bohaterów Armii Krajowej oraz wyrażą akces udziału w jego pracach. Celem działalności Stowarzyszenia jest integracja szkół oraz upowszechnianie idei państwa podziemnego i jego armii działających w latach 1939-1945.

Cele Stowarzyszenia:

Do głównych form współdziałania szkół w ramach Stowarzyszenia należą:

  • współpraca ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej,
  • współuczestniczenie w uroczystościach organizowanych przez szkoły, będące członkami Stowarzyszenia,
  • wspólne organizowanie imprez, np.: konkursów, zlotów, rajdów itp.,
  • gromadzenie eksponatów, dokumentacji i materiałów źródłowych związanych z działalnością żołnierzy Armii Krajowej oraz przygotowywanie ich w formie wystaw, prezentacji, itp.

Członkowie Stowarzyszeni:

1. Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego”w Bodzentynie . 2. Szkoła Podstawowa nr18 im. Zbigniewa Kruszelnickiego „Wilka”w Kielcach . 3. Szkoła Podstawowa im. M. Sołtysiaka „Barabasza”w Daleszycach. 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Partyzantów AK Ziemi Kieleckiejw Sukowie. 5. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Zagnańsku . 6. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie . 7. Zespół Szkół  im. Oddziału AK „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym . 8. Gimnazjum nr 26 im. Wojciecha Szczepaniaka w Kielcach . 9. Zespół Szkół im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej . 10. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kajetanowie.

W ramach Stowarzyszenia uczniowie wraz z nauczycielami realizują zadania , które wzbogacają i pogłębiają wiedzę o historii Armii Krajowej. W dużym stopniu integrują społeczniść wielu „akowskich” szkół. Rozbudzają aspiracje poznawcze i twórcze poprzez przygotowanie się do organizowanych konkursów: historycznego i plastycznego. To również doskonały sposób zachęcania uczniów do aktywnych form spędzania czasu.