Nauczyciele

ps

Nauczyciele Przedszkola Samorządowego w Daleszycach:

Alicja Cesarz – grupa dzieci 2,5 – 3 lat

Elżbieta Kwiatkowska – grupa dzieci 2,5 – 3 lat

Agnieszka Pacierz – grupa dzieci 3 – 4 letnich

Danuta Głuszek – grupa dzieci 4 letnich

Agnieszka Dziurska – grupa dzieci 5 letnich

Lucyna Kosmala – grupa dzieci 5 letnich

Edyta Kraińska – grupa dzieci 5 letnich

Edyta Jamioł – grupa dzieci 5 letnich

Paulina Meresińska – punkt przedszkolny w Cisowie

Aneta Tombarkiewicz – punkt przedszkolny w Widełkach